AUTOŠKOLA PRAHA 6:

My Vás to naučíme. Nepodbízíme se cenou, ale zaručujeme kvalitní výuku i výcvik. Máme vysokoškolsky i pedagogicky vzdělané učitele. Na přednášku o zdravotní přípravě si zveme zkušené lékaře. Naši žáci mají k dispozici denně otevřenou učebnu pro invidivuální studium zkušebních testů.

Proč právě my?

Jsme tady pro všechny! Máme bohaté zkušenosti i s méně talentovanými žáky. U nás dostanete nadstandart a komfort, za který neplatíte.
Provádíme výcvik řidičů skupiny B v několika variantách a poskytujeme řadu dalších služeb.

Školení řidičů

Školení řidičů provádíme i v anglickém i francouzském jazyce
Podrobit se školení řidičů, případně přezkoušení jsou povinny všechny osoby, které v souvislosti s výkonem své práce řídí motorová vozidla. Nemusí tedy jít pouze o řidiče z povolání.

Školení a přezkoušení ostatních řidičů, tzv. řidičů "referentů"

Zák č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje zaměstnavatelům povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich práce a pracoviště a pravidelně ověřovat jejich znalost. Dle § 273 se mezi tyto předpisy řadí mimo jiné i dopravní předpisy.
Povinnost školení se týká všech pracovníků, kteří řídí motorová vozidla na pracovní cestě bez ohledu na to, zda mají řízení vozidel sjednáno v pracovní smlouvě či nikoliv.

Poradenství při dopravních nehodách

Součástí všech typů školení je vždy diskuze účastníků na téma řešení konkrétních situací, se kterými se v provozu setkávají, doplněná podle potřeby vysvětlením dalších otázek, souvisejících s dopravní problematikou.
Školení řidičů se mohou konat dle dohody v učebně autoškoly nebo v prostorách klienta.
Školení je vhodné doplnit provedením školy smyku, příp. dalšími vzdělávacími programy, vedoucími ke snížení nehodovosti.

Autoškola služby:

 • kurz k získání řidičského oprávnění skupiny
 • kurz k získání řidičského oprávnění skupiny B s rozšířenou výukou teorie, v cizích jazycích
 • expresní kurz
 • kondiční jízdy
 • kondiční výuka teorie
 • povinná školení řidičů VČETNĚ PŘEZKOUŠENÍ
 • vstupní testy pro zaměstnance
 • poradenství při dopravních nehodách
 •  

   

  autoservis Praha 9